Ensi vuoden alussa tulee voimaan uudet ipor-säännöt. Suoritettavien kokeiden määrään tulee suuri muutos: kaikissa lajeissa on aloitettava soveltuvuuskokeesta, sen jälkeen tehdään 2 x A-koe vähintään arvosanalla Hyvä, minkä jälkeen saa osallistua B-kokeeseen.

Soveltuvuuskoe ja A-kokeet voivat olla kenen vain FCI-tuomarin tai KV IRO-tuomarin arvostelemia, jotta pääsee B-kokeeseen. A-koetulokset pitää olla kahdelta eri tuomarilta. Odottelemme vielä vastauksia kysymyksiin koskien millaisilla tämän vuoden suorituksilla voi osallistua mihinkin kokeeseen ensi vuonna sekä tarkennuksia noutoesineisiin ja FRF K9 tiedottaa niistä jäseniään heti kun saadaan jotakin mustaa valkoisella. 

Olen luvannut tehdä koosteen uusista ipor-säännöistä haussa, jäljellä ja raunioilla ja aloitan sen tässä uusien soveltuvuuskoesääntöjen esittelyllä. Yleinen osa koskee kaikkia luokkia. 

 

Tottelevaisuus- ja ketteryyskoe:  100 p.

  1. Hihnassa seuraaminen 10 p.

  2. Henkilöryhmässä kulkeminen 10 p.

  3. Maahanmeno ja luoksetulo 10 p.

  4. Asennon vaihtaminen 15 p.

  5. Paikallamakuu häiriön alaisena 10 p.

  6. Kantaminen 10 p.

  7. Epämiellyttävän alustan ylitys 15 p.

  8. Putkipussi 10 p.

  9. Silta 10 p.

 

Hihnassa seuraaminen: Normaali seuraamiskaavio. Koira seuraa luonnollisesti ravaten. Täyskäännökset tehtävä vasemmalle.

Henkilöryhmässä kulkeminen hihnassa: Ryhmää kierretään puoli kierrosta, otetaan perusasento ja kummatkin ryhmän koirat ja yksi koiraton henkilö ohittavat koirakon; ryhmä seis; kahdeksikko koirallisten henkilöiden ympäri, perusasento keskelle, ryhmä liikkeelle ja poistuminen ryhmästä. Tämän liikkeen päätteeksi koira kytketään vapaaksi.

Maahanmeno ja luoksetulo: 10-15 askelta seuraamista, koira maahan, ohjaaja ei pysähdy vaan etenee vielä 30 askelta. Luoksetulo. Väärä asento -5 p.

Asennon vaihtaminen: Lähetys perusasennosta pöydän päälle. Pöytä on 10 m päässä edessä. Koira hyppää pöydälle seisomaan. Pöydällä asennot: Istu, maahan, seiso. Lopuksi luoksetulo. Käsky ja käsimerkki pöydälle hyppäämiseen ja asentojen vaihtoihin. Väärä asento tai ei muuta asentoa -4 p. Lähtee pöydältä ilman lupaa: Puutteellinen.

Paikallamakuu häiriön alaisena: Toisen koiran 1.-4. liikkeiden ajan. Ohjaaja kulkee koirasta noin 40 askelen päähän tuomarin määräämään paikkaan ja kääntyy koiraan päin. Ohjaaja liittyy henkilöryhmään. Koiran voi kytkeä hihnaan liikkeen päättyessä. Ohjaaja pysyttelee koiransa luona tai osoitetussa paikassa kunnes toinen koira on tehnyt loput liikkeensä. Osa-arvostelun saa, jos koira pysyy paikoillaan kahden ensimmäisen liikkeen ajan. Väärä asento mutta pysyy paikoillaan, -5 p. 

Kantaminen: Ohjaaja hyppäyttää koiran pöydälle, josta nostaa sen. Ohjaaja kantaa koiraansa 10 m, antaa sen vieraalle kantajalle, kulkee vieressä 10 m, voi jutella koiralleen samalla, vieras henkilö laskee koiran alas. Perusasento. Jos ohjaaja ei pysty itse kantamaan koiraa, avustaja nostaa koiran pöydältä ja kantaa sitä ja ohjaaja kulkee avustajan rinnalla. Tämän jälkeen avustaja antaa koiran vieraalle kantajalle ja liike jatkuu sääntöjen mukaisesti.

Epämiellyttävän alustan ylitys: 3 x 3 m alue, ylitys seuraamalla, täyskäännös, paluumatkalla perusasento alustalla. Jos koira poistuu alustalta ennenaikaisesti, arvosana Puutteellinen.

Putkipussi: Putki 3 m ja pussi 3 m. Koira kulkee käskystä ja käsimerkistä itsenäisesti läpi ja käskystä ja käsimerkistä pysähtyy. Ohjaaja menee koiran luo. Peruasento.

Silta: Vakaa silta (kuten tynnyrisilta mutta ei liiku). Koira hyppää päälle, pysähtyy heti seisomaan menosuuntaan päin. Ohjaaja lähtee liikkeelle, koira seuraa sillalla, lopussa perusasento (ei pysähdystä sillan päällä lopussa). Jos koira hyppää alas sillalta ennen puoliväliä, 0 p. Jos koira hyppää alas sillalta puolivälin jälkeen, Puutteellinen.

Yleistä: 3 sekunnin tauotus käskyjen välillä on mainittu säännöissä. Soveltuvuuskokeen liikkeiden järjestys on tässä mainittu, niitä ei arvota. Ketteryystelineet aloitetaan perusasennosta noin 2 askeleen päässä telineestä ellei muuta mainita.

Laukaukset: 2 laukausta 6 mm aseella ammutaan ylöspäin 1. liikkeen aikana, 3-5 sekuntia laukausten välillä. Ammutaan seuraamisen ensimmäisen pitkän suoran aikana. Jos koira on käynyt paikallamakuussa maaten mutta nousee ylös tai siirtyy paikoiltaan laukausten takia, annetaan osa-arvostelu. Tuomari voi harkintansa mukaan testata laukausherkkyyttä erikseen. Laukausaran koiran suoritus keskeytetään.

Ilmaisuharjoitus (vain jäljellä soveltuvuuskokeessa):
Maalimies menee paikoilleen ilman, että koira näkee häntä.
Ohjaaja lähettää koiran noin 30 m päässä näkyvillä istuvan tai makaavan maalimiehen luo.
Jos koira ilmaisee haukkuen, sen on kestettävä noin 15 sekuntia.
Koira voi ilmaista jäljellä henkilön myös istumalla, makaamalla tai seisomalla hänen vieressään.
Jos koira jättää maalimiehen nopeasti hänen luona käytyään, ilmaisuharjoituksesta saa 0 p.
Haku- ja rauniosoveltuvuuskokeessa ei ole erillistä ilmaisuharjoitusta.


Yleisiä ohjeita

Jälki:

Koira voi olla vapaana tai kytkettynä 10 m liinaan. Liinan voi kytkeä pantaan tai valjaisiin. Rullakoiralla pitää olla rulla paikoillaan jo ennen vainutyöskentelyn aloittamista.

Tuomari osoittaa lähtöalueen ja laidan jolta ohjaaja voi ohjata vapaana olevaa koiraa.
Ohjaajan täytyy seurata koiraansa 10 metrin etäisyydellä myös kun se on vapaana.
Kun koira löytää esineen, sen täytyy ilmaista se heti.

Tuomari seuraa sopivalla etäisyydellä, ei saa häiritä työskentelyä. Ohjaajalla on oikeus pitää taukoja ja juottaa koiraa ja puhdistaa sen naamaa. Tuomari voi harkintansa mukaan myöntää lisäaikaa jäljestämiseen viimeisen suunnanmuutoksen jälkeen.

Esineilmaisut: Makaaminen, istuminen tai seisominen.
tai yksi tai kumpikin seuraavista:
Esineen nostaminen ja nouto:
luovutus edessä istuen.
Esineen nostaminen ja paikoilleen jääminen: makaaminen, istuminen, seisominen.
Koira voi noutaa osan esineistä ja osan kohdalla ottaa esineen suuhun ja jäädä paikoilleen.

Löytämättä jäänyt esine on arvoltaan 0 p. Jos koira käy maate kuin ilmaisten esineen, mutta ohjaaja ei ilmoita esineen ilmaisua, hän voi lähettää koiran jatkamaan jäljestystä ja tämä aiheuttaa pistevähennyksen. Jos ohjaaja edellä mainitussa tilanteessa ilmoittaa (virheellisen) esineilmaisun tapahtuneen, vähennetään yhden esineen pisteet.
Jos koira ilmaisee eri tavalla kuin minkä ohjaaja on ilmoittanut, on ilmaisu puutteellinen.

Lievä harhautuminen jäljeltä ei haittaa, kunhan koira itsenäisesti seuraa jälkeä. Jälki keskeytetään kun koiranohjaaja on poistunut yli 10 m jäljeltä, kuitenkin vaikeassa maastossa voidaan joustaa. Keskeytetään myös kun näyttää siltä että koira ei kykene jatkamaan jäljestämistä itsenäisesti.

Haku:

Koiranohjaaja ei saa juosta, vaan on liikuttava normaalia käyntiä. Yksityiskohtaisessa kartassa erottuu selvästi alueen rajat. Ohjaaja ei saa kiertää aluetta.

Rauniot:

Ohjaaja voi ennen suoritustaan tarkastella aluetta sopivalta näköalapaikalta ilman koiraa, jotta voi tehdä taktisen suunnitelmansa. Koira odottaa kytkettynä tai vapaana osoitetussa paikassa. Ohjaaja ilmoittaa tuomarille, mistä kohtaa haluaa aloittaa etsinnän ja lähettää koiran siitä. Koiralla ei saa olla mitään päällään. Ohjaaja voi liikkua hänelle osoitetulla alueella tai mennä raunioalueelle kun tuomari antaa luvan. Koiran voi lähettää piilolta ensimmäisen ilmaisun jälkeen. Uusintailmaisuilla koiran voi hakea pois mutta sitä ei saa enää lähettää eteenpäin piilolta. Uusintailmaisu ei vaikuta arvosanaan.
 

 

Vainutyöskentely soveltuvuuskokeessa

Jälki 100 p.
Jäljellä pysyminen 50 p.
Esineet, 3 x 10 p.; 30 p.
Ilmaisuharjoitus 20 p.

Ohjaaja tekee jäljen. 400 normaalia askelta ja kaksi suunnanmuutosta joissa suorat kulmat. Kolme ohjaajan omaa esinettä. Lähtö merkitään merkillä joka osoittaa jäljen kulkusuunnan. Jälki vanhenee 20 minuuttia. Työskentelyaika 15 minuuttia.
Esineet: maksimissaan lenkkitossun kokoisia esineitä, mitä vain materiaalia, hyvin hajustettuja. Väri ei saa erottua selvästi maastosta. Asetetaan jäljen päälle pysähtymättä.

Ilmaisuharjoitus tehdään vainutyöskentelyn päätteeksi.

Haku 100 p.
Työskentely 30 p.
Henkilön ilmaisu 70 p.

5000 m2 avointa ja peitteistä maastoa. Yksi maalimies. Koiralla täytyy olla näkö- ja kosketusmahdollisuus maalimieheen hänen ollessaan piiloutunut. Etsintäaika 10 minuuttia. Ensimmäinen virheilmaisu -20 p. Arvosteltava erityisesti tiimin yhteistyötä. Jos maalimiestä ei löydy, koetta ei voi läpäistä.
 

Rauniot 100 p.
Työskentely 30 p.
Henkilön ilmaisu 70 p.

400-600 m2 raunioalue yhdessä tasossa, voi olla myös erilaista rakennusmateriaalia. Yksi maalimies. Ohjaaja voi seurata koiraa raunioalueelle kun tuomari antaa siihen luvan, yleensä kun koira on selvästi irtaantunut ohjaajasta. Etsintäaika 10 minuuttia. Ensimmäinen virheilmaisu -20 p. Jos maalimiestä ei löydy, koetta ei voi läpäistä.

 

c297438d9bfc8580a176ae535e8f1610.jpg

greetings1.jpg