Pelastuskoiramaailman kansainvälinen kattojärjestö on IRO (International Rescue Dog Organization). IRO:n toimintaa johtaa sen hallitus, joka valitaan jäsenyhdistysten äänestämänä IRO:n yleiskokouksessa, josta käytetään nimitystä Meeting of Delegates

Hallitus valitaan yleiskokouksessa (Meeting of Delegates) äänestämällä ehdolle ilmoitetuista valmiista kokoonpanoehdotuksista (eli ei siis ole henkilövaalit). Yksi hallituskausi kestää neljä (4) vuotta, ellei IRO:n toimistoon tule vähintään 1/10 jäsenyhdistysten kannattamaa esitystä uuden delegaattien kokouksen järjestämisestä uuden hallituksen valintaa varten ennen neljän vuoden hallituskauden päättymistä. Jos vähintään 1/10 jäsenyhdistyksistä niin vaatii, on uusi delegaattien kokous uuden hallituksen valintaa varten järjestettävä mahdollisimman pian, vähintään 6 kuukauden kuluessa. 

*

IRO:on voi liittyä vain yhdistysjäseniä, ei henkilöjäseniä. Yhdistysjäseniä kutsutaan lyhenteellä NRO, kansallinen pelastuskoirajärjestö. IRO:n jäsenyhdistykset ovat kahdenlaisia:

  1. Täysjäsen statuksella ”rescue dog handling member organization” eli pelastuskoiria tuottava yhdistys. Tällä jäsenyhdistyksellä on äänivalta IRO:n yleiskokouksessa (Meeting of Delegates). Täysjäsenen on todistettava olevansa pelastuskoiria oikeasti tuottava yhdistys osoittamalla sen jäsenten koirien ipor-koetulokset pyynnöstä. Status myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Täysjäsen on myös oikeutettu saamaan IRO:lta taloudellista tukea eli ns. sponsorirahaa.
     
  2. Jäsenyhdistys joka ”ei tuota pelastuskoiria” on jäsenyhdistys, jonka jäsenillä ei ole riittävää näyttöä koetuloksista koirineen. Tälläisella jäsenyhdistyksellä on IRO:n yleiskokouksissa läsnäolo-oikeus mutta ei äänioikeutta. Tällainen jäsenyhdistys ei myöskään saa IRO:lta taloudellista tukea sponsorirahan muodossa. 

*

IRO:n yleiskokouksiin eli delegaattien kokouksiin voi jokainen jäsenyhdistys lähettää vain yhden edustajan ja jokaisella täysjäsenellä on vain yksi ääni käytettävissään riippumatta siitä, kuinka paljon jäseniä yhdistyksessä on. Pienellä kymmenen hengen NRO:lla on siis yhtä suuri ääni- ja vaikutusvalta IRO:n yleiskokouksissa kuin suurilla tuhansien jäsenten yhdistyksilläkin. Viralliset kokouskielet on englanti ja saksa, joiden hallinta edesauttaa toimintaa IRO:ssa huomattavasti. 

*

Useimmissa maissa on useita IRO:n jäsenyhdistyksiä eli NRO:ta. Vuonna 2015 IRO:ssa on yhteensä 116 jäsenyhdistystä 41 eri maasta, eli keskimäärin noin 3 jäsenyhdistystä per maa. 
27:ssä maassa on kaksi tai useampia IRO:n jäsenyhdistystä ja 14:ssä maassa on vain yksi NRO.

Lähinaapureistamme Norjassa on kaksi NRO:ta, Eestissä kaksi (toinen täysjäsen, toinen ei vielä täysjäsen), Venäjällä kolme NRO:ta ja ainoastaan Ruotsi on vielä yhden NRO:n maa (Svenska Brukshundklubben), joskin uutinen kertoi, että sinnekin on tulossa toinen NRO koiranohjaajien itse perustaman yhdistyksen muodossa.
Suomessa on niin ikään kaksi IRO:n jäsenyhdistystä, molemmat täysjäseniä (SPKL ja FRF K9).

Ruotsin lisäksi vielä toistaiseksi yhden NRO:n maita ovat esimerkiksi Etelä-Afrikka, Saudi-Arabia, Romania, Mexico ja Kreikka. Aasiassa IRO on tunnetumpi kuin Etelä-Amerikassa ja esimerkiksi Japanissa, Thaimaassa ja Taiwanissa kuten myös Venäjällä ja USA:ssa on useampia IRO:n jäsenyhdistyksiä per maa. 

Eniten IRO:n jäsenyhdistyksiä per maa on Saksassa (16 yhdistystä), Hollannissa (10 yhdistystä), Itävallassa (7 yhdistystä), Italiassa (7 yhdistystä) ja Sloveniassa (6 yhdistystä). Useimmissa muissa maissa on kussakin 2-3 IRO:n jäsenyhdistystä per maa.

*

IRO on varakas organisaatio, jonka liikevaihto nousee miljooniin euroihin. Rahoitus tulee pääosin hyväntekeväisyyden mm. oveltaovelle-keräysten kautta Itävallasta, jossa IRO:n toimisto sijaitsee. Toimistolla on myös IRO:n ainoat palkalliset päätoimiset työntekijät.

IRO tukee taloudellisesti täysjäseniään eli ”pelastuskoiria tuottavia organisaatioita”. Puhutaan ns. IRO-sponsorirahasta. Rahasta osa jaetaan kaikille täysjäsenille ja osa jaetaan koetulosten perusteella. Koetulosten perusteella rahaa jaetaan hyväksytyistä tuloksista IRO-kokeissa, ei siis ns. kaikista tavallisista ipor-kokeista. 


Sponsorirahaa saa mm. seuraavista hyväksytyistä tuloksista:

  • IRO-kokeet: soveltuvuuskoe, A-koe, B-koe joista suurin summa maksetaan hyväksytystä tuloksesta B-kokeessa
  • IRO:n joukkuekilpailu (Team Competition joka valmentaa tositehtäviin ja MRT-testiin, ei siis FCI:n MM-joukkuekilpailu): sijoitus/hyväksytty tulos
  • IRO:n MM-kilpailu (siis vuosittainen yksilökilpailu): hyväksytty tulos
  • MRT-testi (Mission Readiness Test): läpäiseminen hyväksytysti.

Sponsoriraha maksetaan kustakin hyväksytystä edellämainitusta suorituksesta sille IRO:n jäsenyhdistykselle eli NRO:lle, jota koiranohjaaja on ilmoittanut edustavansa kyseisessä kokeessa. 

*

Koiranohjaaja voi olla jäsenenä useassa IRO:n eri jäsenyhdistyksessä ja vapaasti valita, mitä jäsenyhdistystä kussakin IRO:n tapahtumassa (IRO-koe tai koulutus) haluaa edustaa, ja sponsoriraha hyväksytystä tuloksesta menee aina kulloinkin edustetulle yhdistykselle.

Suomessa on parina vuonna virheellisesti kulkenut tietoa, että yksi koirakko ei saisi edustaa useampaa kuin yhtä IRO:n jäsenyhdistystä eli NRO:ta yhden kalenterivuoden aikana, tämä on esitetty IRO:n sääntönä. IRO:n toimistolta on kuitenkin aina vahvistettu, että tällaista sääntöä IRO:ssa ei ole ja ihmetelty kovasti, mistä se on keksitty; sillä tosiaankin jokainen koirakko voi tapahtuma kerrallaan itsenäisesti päättää, mitä NRO:ta kulloinkin edustaa.

Esimerkiksi Saksassa on 16 IRO:n jäsenyhdistystä eli NRO:ta, ja koska eri yhdistykset usein keskittyvät ja erikoistuvat hieman eri aiheisiin, on moni koiranohjaaja jäsenenä useammassa yhdistyksessä. Tällöin koiranohjaaja voi vapaasti koe ja tapahtuma kerrallaan päättää, mitä NRO:ta milloinkin edustaa eli mille yhdistykselle sponsoriraha mistäkin koesuorituksesta päätyy. 

IRO:n sponsorirahat maksetaan aina maalis-huhtikuussa edellisen kalenterivuoden tulosten perusteella ja ne tulee käyttää ko. vuoden aikana yhdistyksen pelastuskoiratoiminnan hyväksi, ja toimittaa siitä kirjanpidolliset todisteet IRO:lle vuoden päätteeksi. Rahan voi myös säästää esim. jotakin isompaa tavoitetta varten seuraavaan vuoteen, jolloin siitä pitää toimittaa IRO:on asiallinen kirjallinen selvitys.

*

FRF K9 ry lähettää aina edustajan IRO:n vuosikokouksiin (Meeting of Delegates). Koska jokaisella IRO:n täysjäsenellä on käytössään vain yksi ääni yhdistyksen koosta riippumatta, on jokaisen edustajan läsnäolo kokouksissa tärkeää. Äänestykset ovat joskus hyvin tiukkoja, ratkaisevan tuloksen syntyessä jopa vain yhden tai kahden äänen marginaalilla. Näin ollen jokaisen äänioikeutetun läsnäolo kokouksessa on tärkeää, puhumattakaan siitä, että tietää mitä tekee ja miten äänestää, sillä näissä kokouksissa päätetään koko maailmanlaajuisen kattojärjestömme asioista.

FRF K9 ry tukee IRO-sponsorirahoilla mm. jäsentensä osallistumista IRO:n MM-yksilökilpailuun ja IRO:n joukkuekilpailuihin (Team Competition) jotka valmistelevat koirakoita todellisille keikoille. Koska FRF K9 on jäsenmäärältään pieni yhdistys, joka on erikoistunut hyvin kapeaan toimialaan pelastuskoirapuolella (USAR-toiminta ja kansainvälisen tason rauniokoirakoulutus) voidaan sanoa, että saadut IRO-sponsorirahat menevät suoraan takaisin ne yhdistykselle tuoneitten koirakoitten harjoittelun ja toiminnan tukemiseen.

*

Finn Rescue K9 Association, FRF K9 ry. perustettiin muutama vuosi sitten, kun koettiin, että kansainvälisen tason rauniokoirakoulutukseen kaivattiin lisää resursseja.
Tätä edeltävästi useammat henkilöt olivat olleet yhteydessä toiseen Suomessa pelastuskoiratoimintaa organisoivista liitoista ja pyytänyt tukea mm. raunioratojen kunnostamiseen sekä harjoitusmatkoihin ulkomaille vaativampiin olosuhteisiin, mutta tällaista tukea ei ollut mahdollista saada.

Ajatusten muhittua FRF K9 -yhdistys perustettiin ja aluksi jäsenyyden vaatimuksena oli kuuluminen Suomen Kriisinhallintakeskuksen eli CMC:n koiraryhmään, jossa koulutetaan koiria Suomen FRF-USAR-muodostelmaan. Marraskuussa 2015 tuli voimaan sääntömuutos, jonka mukaan jäseneksi voidaan hyväksyä kuka tahansa, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, eli lyhyesti: FRF K9 ry -yhdistyksen tarkoitus on ylläpitää ja kehittää kansainvälistä operatiivista pelastustoimintaa. Pääpaino on nimenomaan antaa koulutusta ja syventää yhdistyksen jäsenten valmiuksia kriisialueilla tapahtuvilla tehtävillä.

IRO:n jäsenyys avasi paljon mahdollisuuksia FRF K9:n ja sen jäsenten toiminnalle. Jäsenet voivat osallistua IRO:n koulutuksiin, kokeisiin, harjoituksiin, MM-kilpailuihin, leireille, Team Competitioniin ja muihin tapahtumiin ympäri maailman. FRF K9 isännöi vuonna 2015 ensimmäistä kertaa IRO-kurssia, joka oli räätälöity kansainvälisessä lähtövalmiudessa oleville USAR-ryhmien jäsenille - kurssille osallistui kouluttajia ja kurssilaisia neljästä Euroopan maasta ja kurssi sai erityishuomiota mm. IRO:n vuosikertomuksessa 2015. FRF K9 aikoo jatkossakin olla aktiivisesti mukana IRO:n toiminnassa erilaisten tapahtumien isännöimisen muodossa.

FRF K9 ry järjesti kesällä 2016 ensimmäiset jäsenten väliset rauniomestaruuskisansa sekä ensimmäisen kansainvälisen harjoitusleirinsä, jonne tuli osanottajia Suomesta, Virosta, Italiasta ja Itävallasta asti.

Toimintaan voi tutustua ja jäseneksi liittyä:
http://frfk9.org/
[email protected]
www.facebook.com/FRFK9/

 

mm2014.jpg
IRO:n MM-kisat Sloveniassa Nova Goricassa 2014.

10502028_655166727960710_611982047049681
IRO:n rauniokurssi USAR-ryhmien jäsenille Espoossa 2015, FRF K9 isännöi

IMG9989.jpg
IRO:n delegaattien kokous 2015 Aalborgissa Tanskassa.

13227071_10154174745164719_2405838770292
Ylimääräinen IRO:n delegaattien kokous uuden hallituksen valitsemista varten kesken toimikauden, 2016 Münchenissä. 

13226645_10154174745154719_2583053988717
Viron Margotin kanssa on istuttu jo monet kokoukset ja palaverit yhdessä milloin missäkin.

 

Kirjoitettu ja julkaistu alunperin syksyllä 2015, päivitetty FRF K9 ry:n esittelyllä ja kuvia 17.8.2016.