Oletko käynyt ipor-kokeissa viime vuosina? Oletko käynyt IRO-kokeissa viime vuosina? Aiotko mennä vielä uudestaan? On aika tehdä päätöksiä!

 

IRO on kansainvälinen pelastuskoirayhdistysten katto-organisaatio, International Rescue Dog Organization. Hieman samaan tapaan kuin FCI on eri maitten kennelliittojen katto-organisaatio, merkittävänä erona tosin on se, että IROon voi kuulua useita jäsenyhdistyksiä (NRO) per maa kun taas FCI hyväksyy vain yhden kennelliiton per maa.

 

IRO määrittelee joka toinen vuosi sen jäsenyhdistystensä aseman eli statuksen: joko täysjäsen (rescue dog handling organization) tai kannatusjäsen. Täysjäsenen henkilöjäsenillä pitää olla tietty määrä (elossa olevien koirien) hyväksyttyjä ipor-koetuloksia eli yhdistyksen täytyy osoittaa, että sen toiminta tuottaa oikeasti osaavia ja tuloksekkaita koiria.

 

Täysjäsenellä on käytössä yksi ääni IROn sääntömääräisissä delegaattien kokouksissa riippumatta yhdistyksen henkilöjäsenmäärästä sekä oikeus sponsorirahaan (ks. alla). Kansallisesta IROn jäsenyhdistyksestä käytetään kansainvälisesti lyhennettä NRO. Jos vaatimus koetuloksista ei täyty, on jäsenyhdistyksen status kannatusjäsen eikä sillä ole äänivaltaa IROn kokouksissa.

Kukin koirakko (koiranohjaaja + koira) voi esiintyä vain yhden IROn jäsenyhdistyksen eli NROn tuloslistalla kun statusmääritystä tehdään.

 

IRO jakaa vuosittain tulosperusteista rahaa täysjäsenilleen. Tätä sponsorirahaksi nimitettyä rahaa maksetaan IRO-kokeissa, MM-yksilökilpailussa, IRO-joukkuekisoissa ja MRT-tasotestissä saaduista hyväksytyistä tuloksista.

Tietty perusraha jaetaan ensin tasan kaikkien sponsorirahaan oikeutettujen (eli hyväksyttyjä tuloksia ko. tapahtumissa kalenterivuoden aikana tehneiden IROn täysjäsenten) kesken ja sen jälkeen jaetaan isompi summa saavutettujen tulosten perusteella.

 

Vuoden 2017 alusta voimaan on tullut muutos, jonka perusteella sponsorirahaa jaetaan vain yhdelle NRO:lle per koirakko. Koirakon täytyy siis valita, mitä NRO:ta haluaa tukea taloudellisesti. Koiranohjaaja voi yhä olla vaikka kuinka monen eri yhdistyksen jäsen ja edustaa vaikka joka kokeessa eri NRO:ta, sitä ei rajoiteta mitenkään; mutta IROn sponsorirahaa maksetaan hyväksytystä tuloksesta yllämainituissa kokeissa vain silloin kun koirakko edustaa sitä NRO:ta jonka ilmoittaa 'omakseen'.

 

Alunperin IRO ilmoitti, että kunkin koirakon 'oma NRO' (NRO-kotipesä) määräytyy automaattisesti sen mukaan, mitä NRO:ta koirakko ilmoittaa edustavansa ensimmäisessä kokeessa vuonna 2017. IROn tiedote asiasta tuli kuitenkin niin myöhään keväällä, että esim. IRO-laviinikoe ja ipor-laviinikokeita oli jo ehditty pitää sitä ennen.

Edellä mainitun faktan takia, sekä siksi, että jotkin IROn kansalliset jäsenyhdistykset eivät ole vieläkään selkeästi tiedottaneet asiasta jäseniään ja tämä asia on vielä vuodenvaihteessakin tullut joillekin koiranohjaajille yllätyksenä, on IRO antanut koiranohjaajille mahdollisuuden vaihtaa 'omaa' NRO:ta aina vuoden 2017 loppuu asti – ja venyttänyt aikarajaa vielä 15.2.2018 saakka.

 

Nyt on siis vielä helmikuun puoliväliin asti aikaa tehdä päätös, mitä NRO:ta haluaa tukea jatkossa taloudellisesti ja mikä NRO saa hyötyä koirakon jo aiemmin saavuttamista ipor-koetuloksista ja listata ne 'ominaan'. Tämä asia ei koske koirakoita, jotka eivät ole vielä aloittaneet ipor-koeuraansa lainkaan.

 

Jotta asia tulisi selväksi esitän sen vielä esimerkein:

 

1) IRO-kokeeseen osallistui helmikuussa 2017 koirakko
Hurtta-koira ohjaajana Risto Reipas, ja he edustivat NRO28:aa.

Koirakko sai ipor-B-tuloksen ja kokeesta maksetaan sponsorirahaa NRO28:lle joka voi myös listata tämän tuloksen hakiessaan status-luokitusta itselleen, ellei Risto Reipas ilmoita muuta.

 

2) IRO-kokeeseen osallistui helmikuussa 2017 koirakko
Piski-koira ohjaajana Olli Ihmeohjaaja, ja hekin edustivat NRO28:aa.

Koirakko sai ipor-A-tuloksen mikä oikeuttaa sponsorirahaan. Olli Ihmeohjaaja on kuitenkin siirtynyt harjoittelemaan toisen IROn jäsenyhdistyksen parissa ja haluaa jatkossa tukea sitä. Hän ilmoittaa IROn toimistolle sähköpostitse, että valitsee sittenkin NRO33:n 'omaksi' yhdistyksekseen jatkossa.

Ollin päätöksen takia koirakon ipor-A-tuloksesta saatavaa sponsorirahaa ei jaeta tällä kertaa kellekään vaan se siirtyy kasvattamaan seuraavana vuonna jaettavaa sponsorirahapottia. NRO33 voi listata tuloksen hakiessaan status-luokitusta itselleen.

 

3) Piski-koira osallistuu myöhemmin IRO-kokeeseen ohjaajanaan Ollin puoliso Inari Ihmeohjaaja. Koirakko edustaa NRO33:a ja saa hyväksytyn tuloksen kokeesta.

Tuloksesta ei makseta sponsorirahaa kellekään, koska koirakon 'koostumus' on eri kuin se joka on ilmoitettu IROon. Yhdellä koiralla voi olla vain yksi ja sama ohjaaja jonka kanssa se on oikeutettu IROn sponsorirahaan. Koira voi käydä kokeissa vaikka kymmenen eri ohjaajan kanssa, ja kaikki tulokset ovat virallisia ja käypiä, mutta sponsorirahaa ei tipu kuin sille yhdelle ja ainoalle kokoonpanolle.

 

Toisin sanoen, IRO maksaa sponsorirahaa tietyistä tuloksista vain, kun kaikki kolme muuttujaa pysyvät samoina:

  • koira

  • ohjaaja

  • NRO

IRO ei kuitenkaan kiellä vaihtamasta ohjaajaa ja NRO:ta, ainoa mihin vaihdokset vaikuttavat on sponsorirahan jakaminen.

 

Haluatko vaikuttaa asiaan? Haluatko määrätä itse, mikä NRO saa tai ei saa listata sinun ja koirasi tulokset 'omanaan' päivittäessään jäsenstatustaan IROssa? Haluatko vaikuttaa siihen, kelle maksetaan tai ei makseta IRO-sponsorirahaa sinun ja koirasi tuloksista jatkossa? NYT, tai viimeistään 17.2.2018 mennessä on aika ilmoittaa siitä IROn toimistolle. (office@iro-dogs.org)

 

IMG_5762.jpg